Prosimy o zapoznanie się z niniejszym komunikatem:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wpłata wymaganej kwoty na konto TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. najpóźniej do 7 dni od dokonania rejestracji w systemie. Zgłoszenie jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie udział w wydarzeniu zostanie anulowany.

W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 7 dni przed terminem rozpoczęcia zwracane jest 100% kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do tego terminu, a nie wezmą udziału
w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia.

Z obowiązku zapłaty należności za udział w wydarzeniu do 7 po rejestracji uczestnika w systemie zwolnione są podmioty, z którymi TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. zawarła indywidualne wytyczne w zakresie warunków współpracy i regulowania wzajemnych rozliczeń.


Jeżeli chcesz zarejestrować więcej osób, naciśnij przycisk "Rejestracja grupowa".
W tym widoku formularza system nalicza opłatę za pierwszego uczestnika, natomiast kwoty za pozostałych uczestników zawarte będą w potwierdzeniu rejestracji wysłanym na wskazany adres e-mail.